Ge din personal trygghet före, under och efter arbetstid

Trygg Plus är ett smartphonebaserat trygghetslarm som kopplas till medarbetare, sambandscentral och väktare. Vid larm dokumenterar telefonen automatiskt ljud och bild vilket delas direkt till mottagaren.

 

En komplett trygghetslösning direkt i mobiltelefonen! 

TRYGG PLUS - SMARTA FUNKTIONER

 • Två larmnivåer
 • Ringa till förvalt nummer vid larm
 • Medlyssning vid larm
 • Larma till oändligt antal
 • Automatisk dokumentation (ljud och bild)
 • Automatisk positionering vid larm
 • Bekräftelse på larm och mottagande av larm
*gäller för privatbruk

ANPASSA EFTER BEHOV

 • professionellt stöd via sambandscentral
 • väktare
 • extern larmknapp
 • extern kamera (stöd för axis)
 • intern larmkedja

 

 

 

 

BUTIKER OCH HOTELL

TRYGG Plus är ett tryggt och mobilt larm som alla i personalen kan använda sig av. Efter som man använder mobilen som larmenhet går det bra att använda TRYGG Plus även vid stängning eller varför inte hela vägen hem. 

Koppla TRYGG Plus internt genom att personalen fungerar som sändare och mottagare, eller koppla till väktare som oftast redan cirkulerar på plats.

ARRANGEMANG/EVENT

TRYGG Plus är ett utmärkt verktyg att använda sig av vid små eller stora arrangemang/event då det ofta är mycket personal och väktare på plats. Med TRYGG Plus kan alla som arbetar vara sändare och utvald personal eller väktare kan vara mottagare.

Om en situation uppstår kan sändaren snabbt och enkelt larma. TRYGG Plus börjar då automatiskt dokumentera genom ljud och bild om larmtillfället vilket underlättar för mottageren av larmet.

 

 

 

 

ENSAMARBETE

Om olyckan är framme är det viktigt med snabb hjälp. Vetskapen om att någon tar emot ditt larm är inte bara en trygghet utan kan även rädda liv.

Med TRYGG Plus kan man larma internt genom att välja en eller flera mottagare, man kan även koppla larmet till väktare eller en sambandscentral.

TRYGG Plus - alltid nära tillhands

En del av företagets dagliga rutin