Trygghet Dokumentera & larma Stöd via vaktbolag Personligt

Trygg Plus - trygghet i en mobil

Känslan av trygghet ska vara något självklart – både i privatlivet och på arbetet. En trygg arbetsplats levererar bättre resultat, mindre stress och nöjda medarbetare.

TRYGG Plus använder sig av mobilen som larmenhet och är ett utmärkt stöd för butiker, restauranger, receptioner på hotell och vårdcentraler.

Personligt

Med TRYGG Plus kan vi på ett tryggt och säkert sätt hjälpas åt att motverka incidenter på arbetsplatsen och på ett snabbt sätt ge användaren rätt hjälp.

Personalens integritet sätts självklart i första rummet så det är endast vid larmtillfället som någon information delas.

Vem tar emot larmet?

Larmkedjan kan anpassas efter behov och kan kopplas inom organisationen, och/eller till väktare och/eller till larmcentral.

Direkt när Ni trycker på larmknappen tar mottagaren emot larmet i sin mobiltelefon och kan agera omedelbart med god kännedom om omständigheterna runt.

TRYGG PLUS - ALLTID NÄRA TILLHANDS

Marknadens mest kompletta trygghetslösning direkt i din telefon

Automatisk bildupptagning

Få värdefull dokumentation genom bilder


Automatisk ljudinspelning

Värdefull information om händelseförloppet

Larma prio 1 och prio 2

Val av larm


Ringa stödsamtal

Förprogrammerat telefonnummer för snabb uppringning

Med professionell personal vid din sida

Många situationer som upplevs otrygga kan förebyggas med rätt beteende och stöd. Med TRYGG Plus kan du larma till medarbetare, sambandscentral och direkt till väktare. När du larmar får mottagaren direkt tillgång till din profil, var du är och vad som dokumenterats.

För offert kontakta oss

info@trygghetstjanst.se